Polityka prywatności

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH RODO

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż firma ADRIANO Błaszczyk Wiesław znajdująca się pod adresem Łódź 94-230

ul. Poniatowskiego 4 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych;

- nazwa firmy, Imię, nazwisko, adres, NIP, e-mail, telefon kontaktowy oraz adres korespondencyjny i do wystawienia faktury oraz do zrealizowania zamówienia.

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych

zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem
przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Błaszczyk Wiesław
z siedzibą w Łodzi 94-230 ul. Poniatowskiego 4
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej
na adres: ADRIANO Błaszczyk Wiesław 94-230 Łódź ul. Poniatowskiego 4 
e-mail: sklep@dobratkanina.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ADRIANO Błaszczyk Wiesław 94-230 Łódź                                               ul. Poniatowskiego 4 lub email: sklep@dobratkanina.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu
klientom naszych produktów.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu
dostarczania klientom firmy ADRIANO informacji w ramach oferowanych przez Firmę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa.

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one
udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry
urzędowe (KRS, REGON itp.)

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem:
sklep@dobratkanina.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ADRIANO 94-230 Łódź ul. Poniatowskiego 4

Informujemy również, że:

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Administrator

Błaszczyk Wiesław

 

REGULAQMIN COOKIES

Niniejszy Regulamin Cookies określa zasady przechowywania oraz dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą stosowania plików Cookies przez Administratora Serwisu www.dobratkanina.pl

Administrator - ADRIANO Błszczyk Wiesław REGON: 471732178 NIP: 727-235-27-39 z siedzibą
pod adresem Łódż 94-230 ul. Poniatowskiego 4.

Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie http://www.dobratkanina.pl

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik - oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

 

 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. 1) Stosowane w ramach Serwisu przez Administratora pliki Cookies są całkowicie bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzenia Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają jedynie zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika oraz mają na celu dostosowanie Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownikoa. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. 2) W ramach Serwisu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:
  • a) Pliki cookies sesyjne (session cookies). Cookies „sesyjne” są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • b) Pliki cookies stałe (persistent cookies). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. "Stałe" pliki cookies nie gromadzą i nie pobierają żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika
 3. 3) Użytkownik w każdej chwili ma możliwość ograniczenia stosowania plików cookies lub całkowitego wyłączenia ich dostępu do swojego urządzenia. Wyłączenie plików cookies może spowodować ograniczenie działania funkcji Serwisu, które wymagają plików cookies do prawidłowego działania.
 4. 4) Serwis może wykorzystywać usługi Retargetingu Personalizowanego RTB w stosunku do osób odwiedzających stronę www.stylowebuty.pl Retargeting Personalizowany to wyświetlanie indywidualnie dopasowanych reklam użytkownikom, którzy odwiedzili daną stronę internetową. Reklamy te wyświetlają się na innych stronach internetowych i wykorzystują pliki cookies zapisane w przeglądarce użytkownika.
  Każdy użytkownik może wypisać się z tej usługi klikając na ten link: http://www.rtbhouse.com/pl/privacy/ lub poprzez kliknięcie na ikonkę znajdującą się w lewym górnym rogu wyświetlanej reklamy.

 

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. 1) Pliki cookies używane przez administratora Serwisu wykorzystywane są w celu:
  • a) konfiguracji serwisu:
   •  dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu przez Użytkownika;
   •  rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   •  zapamiętania preferencji Użytkownika Serwisu, dotyczących indywidualnych ustawień wybranych przez użytkownika np: w zakresie wyboru wersji językowej Serwisu, lokalizacji z której użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu lub wybranej przez Użytkownika waluty;
   •  rozmiaru czcionek, kolorów i wyglądu Serwisu internetowego;
  • b) uwierzytelnienia Użytkownika Serwisu oraz przechowywania danych sesyjnych serwisu dla zalogowanego Użytkownika:
   •  przechowywania sesji Użytkownika Serwisu po jego zalogowaniu się, dzięki czemu Użytkownik nie ma potrzeby ponownego logowania się na każdej ze stron Serwisu
   •  odpowiedniej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu np: weryfikacja autentyczności sesji urządzenia oraz przeglądarki/przeglądarek internetowych z których korzysta Użytkownik;
   •  poprawienia wydajności usług świadczonych przez Administratora oraz ich optymalizacji;
  • c) analiz, anonimowych statystyk w celu poprawy wydajności Serwisu:
   •  dostosowania i odpowiedniego wyświetlania zawartości stron internetowych Serwisu dla Użytkownika zgodnie z rozpoznanymi paramatrami urządzenia Użytkownika
   •  tworzenia anonimowych statystyk o sposobie korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu, celem poprawy jakości oraz struktury przedstawianych Użytkownikowi treści;
  • d) zapamiętania lokalizacji użytkownika
   •  dostosowania wybranych funkcji Serwisu poprzez odpowiednie prezentowanie informacji z uwzględnieniem informacji o lolalizacji Użytkownika.
  • e) zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa oraz niezawodności Serwisu.
 2. 2) Administrator Serwisu, poprzez używane narzędzia analityczne, wykorzystuje następujące zewnętrzne pliki cookies:
  • a) Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA), celem gromadzenia ogólnych i anonimowych danych statystycznych;
  • b) Google (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA);
  • c) www.google.com, usługa Google Earth oraz Google Maps [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  • d) plus.google.com (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)
  • e) Facebook Connect (administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)
  • f) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  • g) Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA]

 

Określenie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies przez Użytkownika Serwisu

 1. 1) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. 2) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. 3) Administrator Serwisu informuje, że ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.